artikel

Nu är det Henkans tur!

Henriksdalsberget fyller 40 år. Det är dags att göra en upprustning av området.

  

Om man vill få människor att känna sig trygga i sitt bostadsområde kommer man ofta långt med enkla åtgärder som att byta ut trasiga lampor. På Henriksdalsberget har kommunen, på en del platser, inte gjort det på många år. Gångarna under Henriksdalsbacken är ofta helt svarta på kvällarna och framför allt tjejer/kvinnor är rädda för att gå där. Det är en av de saker som boende har framfört i en undersökning som kommunen gjorde år 2006. Inget hände och de vände sig så till Nackadialogen för att få lamporna bytta. Då fick de svaret att det inte är någon idé eftersom de ändå förstörs igen!

En annan trygghetsskapande åtgärd som gjorts på andra ställen i kommunen (ofta utan att boende där ens behövt påtala problemet) är borttagning av buskage intill gångvägar. Som besökare kan man konstatera att inte heller det har gjorts på Henriksdalsberget.

Ett problem som funnits under hela Henkans 40-åriga liv är isoleringen. Många gånger har de boende påtalat behovet av bättre förbindelser såväl med övriga Nacka kommun som med Stockholms stad. Det behövs både bättre bussförbindelser upp på berget och bättre möjligheter att till fots nå trafikplatsen vid Henriksdal. Gångförbindelse åt Nackahållet saknas helt och den gångväg ner från berget mot "Stockholmssidan" som finns är oupplyst, igenvuxen och underhålls inte vintertid.

Nacka kommuns majoritet säger att kommunen ska vara "trygg och säker". Vänsterpartiet anser att det ska gälla samtliga invånare och har därför ställt en interpellation till kommunalrådet, Erik Langby med frågor om vad man planerar att göra på Henkan.

Det är dags att lyssna på Henriksdalsborna! Nu är det Henkans tur!

 

Kopiera länk