artikel

Interpellation till kommunfullmäktige

Boende på Henriksdalsberget har hört av sig och berättat att det är problem med biltrafik på innergården. Henkans gård skulle vara bilfri men är inte längre det sedan skolan gjordes om till bostäder. Henkanborna har försökt få hjälp av kommunen med någon typ av farthinder för att göra innergården säkrare. Inget har dock hänt. Vänsterpartiet lämnade därför in en interpellation på senaste kommunfullmäktige.

  

Låt bilfria gårdar förbli bilfria!

 

De senaste decennierna har det varit vanligt att bygga bostadsområden med bilfria innergårdar. Ett av de områden i Nacka som planerades med en innergård utan biltrafik var Henriksdalsringen. När området var nytt fanns inga bostäder som inte kunde nås med bil från vägen runt berget. Sedan har skolan lagts ner och omvandlats till bostäder – ett av skälen till att man fått icke önskvärd trafik på gården. Trafiken till dessa bostäder går också alldeles utanför ingången till en förskola som finns på gården.

Flera boende på berget, bland annat representanter för den lokala hyresgästföreningen har kontaktat kommunen via Nackadialogen och önskat blomlådor, bommar eller farthinder för att begränsa trafikens framfart. Svaret man fått är att blomlådor inte skulle vara snyggt och att bommar eller farthinder inte kan byggas på grund av att det är parkmark. Några förslag på vad man skulle kunna göra istället har man däremot inte fått.

Nacka kommun vill leva upp till parollen "trygg och säker kommun". Vänsterpartiet anser att det här absolut är en typ av frågor där kommunens förtroendevalda bör lyssna på den lokala opinionen och snabbt ingripa för att ge medborgarna en bra boendemiljö så att inte någon människa blir skadad till följd av trafik som egentligen inte borde förekomma. Det måste vara ett grundläggande krav om man vill vara en trygg och säker kommun.

 

Med anledning av de problem boende i området tagit upp ställer vi därför följande frågor:

  • Anser den politiska majoriteten att trafiksituationen på Henriksdalberget är bra?
  • Om inte – Vad planerar man att göra åt trafiksituationen på Henriksdalsberget?
  • Varför kan man inte, i avvaktan på en mera permanent lösning, omedelbart placera ut exempelvis blomlådor för att åtminstone hålla hastigheten nere på den biltrafik som trots reglerna om bilfri innergård finns i området?

 

Kopiera länk