artikel

Rödgröna i Nacka: Maxtaxa i musikskolan!

I valrörelsen 2010 framfördes den här sången vid åtskilliga tillfällen men den är fortfarande lika aktuell.

Det Rödgröna samarbetet finns också på lokalt plan här i Nacka. I kulturpolitiken har vi ett program där bland annat maxtaxa i musikskolan är en sak vi vill införa om vi får makten i Nacka. Här ser vi flera av våra rödgröna kulturaktivister framföra vår rödgröna kampsång: Maxtaxa i musikskolan – musikskolan ska vara till för alla!

Text:

Lisa vill gärna prova på musik
Men mamma säger: Jag är inte så rik
Allt behövs till kläder, mat och sängar
Musikskolan kostar för mycket pengar.

Nu måste vi verkligen börja snacka
hur vi vill ha det här i Nacka.
Är det bara de rikas barn som ska få dela
Musikens glädje och lära sig spela?

Nu måste vi verkligen börja snacka
Hur vi vill ha det här i Nacka
Vi rödgröna vill höra ropen skalla:

MUSIKSKOLAN SKA VARA TILL FÖR ALLA!

Musikskolan ska vara till för alla!

MUSIKSKOLAN SKA VARA TILL FÖR ALLA!

Kopiera länk