artikel

Kommunfullmäktige den 27 oktober

Måndagen den 27 oktober sammanträder Nackas nya kommunfullmäktige för första gången. Sammanträdet är offentligt och hålls i Nackasalen i stadshuset med början 18.00. Den här kvällen finns 2 ärendet som initierats av vänsterpartiet på dagordningen. Det är en motion som handlar om att ta hänsyn till barnperspektivet i alla kommunala beslut och en interpellation om hur Nacka kommun arbetar för att motverka korruption. Samtliga handlingar till sammanträdet finns på:

http://infobank.nacka.se/handlingar/Kommunfullmaktige//2014/KF_2014-10-27/00_Handlingar_KF_2014-10-27.pdf

Kopiera länk