Information

Budget

Just nu pågår ett intensivt arbete med Nacka kommuns budget för 2016. Vänsterpartiet tar varje år fram ett eget budgetalternativ för kommunen. Det kommer att lämnas in i början av november och diskuteras på budgetfullmäktige den 16 november. Sammanträdet är, som alla kommunfullmäktigemöten, offentligt så vem som helst kan komma och lyssna – hela dagen eller en kortare stund. Samtliga partiers budgetförslag finns tillgängliga på nacka.se någon vecka före sammanträdet. Vi kommer också att ta fram några saker som vi tycker är särskilt viktiga och skriva om dem här när förslaget är klart.

Kopiera länk