Information

Nya motioner

I samband med kommunfullmäktige i mitten av november lämnade vänsterpartiet in 6 stycken motioner. De handlade om att:
– Nacka borde bilda ett kommunalt bostadsbolag för att förvalta, låta bygga och förvärva hyresbostäder
– Nacka bör ändra sin markanvisningspolicy så att det företag som garanterar den lägsta inflyttningshyran, givet att man uppfyller ett antal kvalitets- och andra krav, ska anvisas mark i samband med byggande av hyresbostäder
– Nacka kommun bör inrätta en kommunal bostadsförmedling
– Nacka kommun vidtar åtgärder så att alla ungdomar mellan 16 och 18 år erbjuds feriearbete under minst 3 veckor från år 2016 o framåt
– Nacka bör införa obligatorisk insamling av matavfall kommun samt initierar en informationskampanj i syfte att minska matsvinnet inom kommunen
– Nacka satsar på att utveckla fritidsgårdarna och återinföra fältassistenter

Motionerna i sin helhet hittar du under ”materiel”

Kopiera länk