Artikel

Avsluta ”Konsten att skapa stad”

Vänsterpartiets förtroende för konstprogrammet ”Konsten att skapa stad” är förbrukat. Därför lämnar vi idag in en motion att avsluta programmet och återföra ansvaret till Kulturnämnden.

I juni 2018 antog Nacka kommun det nya konstprogrammet för konst och kultur i det offentliga rummet. Programmet arbetar enligt en modell som kallad Konsten att skapa stad, med syfte att i samverkan med byggherrar och det privata näringslivet formulera och samfinansiera den offentliga konsten i Nacka. I antagandet av det nya konstprogrammet flyttades också ansvaret från Kulturnämnden till Kommunstyrelsen. På det år Konsten att skapa stad funnits har det gjort sig skyldig till två rejäla övertramp.

  1. Programmet har styrt den offentligt finansierade konstens innehåll genom krav att den ska spegla finansiärens värderingar och innehålla företagets logotyp.
  2. Programmet har begränsat den konstnärliga friheten genom att definiera konstens innehåll i ett regelsystem på kommuns webbplats (”DNA-koden”)

Kulturen är och måste vara en obunden kraft i samhället, en förändrande kraft som bidrar till människors medvetande om sig själva och samhället och som aldrig får underkastas ideologier. Kulturen är en avgörande del av demokratin. Därför kan vi inte se på när marknadskrafter och auktoritär högerpolitik använder konsten i egna syften. Det är inte i kommuninvånarnas intresse att finansiera ett sådant konstprogram.

Vänsterpartiet har länge varnat för att konsten kan komma att användas för andra syften än det den är avsedd för. I kommunens egna dokument (Konceptlogik för Konsten att skapa stad) kan man läsa att ökade markpriser och högre bostadspriser är uttryckta mål. Wall Street Nackas exkluderande hållning till konstformen graffiti och festivalens regler (”DNA-koden”) för tankarna till kulturpolitiken i Ungern och Polen.

Fredrik Holmqvist, ledamot i Kulturnämnden: – Det är dags för Nacka att omvärdera sin konstpolitik. En konstpolitik som värjer sig från konsten är antingen naivt eller auktoritärt. Att kalla sina kritiker för kulturelit tenderar åt det senare.

Konstprogrammet antogs trots oppositionens (V-S-MP-NL) återremissyrkande att inhämta yttranden från professionen: Statens konstråd, Konstnärernas Riksorganisation och Konstfrämjandet.

 

Fredrik Holmqvist

Ledamot Nacka Kulturnämnd

Vänsterpartiet


Läs även Mitt i Nackas artikel:

V kräver att konstprogrammet skrotas

Kopiera länk