Information

Budget 2020 och urval av motioner

Vi arbetar för ett Nacka för alla, inte bara de rikaste – ett Nacka som kan ställa om till att bli klimatneutralt, erbjuda bostäder till alla dess invånare, ha en skola och äldrevård i världsklass och ett fritt konst- och kulturutbud utan politisk och kommersiell inblandning, bland mycket annat.

Nu finns vår budget tillika programförklaring för Nacka kommun år 2020 uppe, läs den här.

Motioner inlämnade i samband med budgetfullmäktige (nitton stycken, flest av alla partier) går att finna här.

Kopiera länk