• Hem
 • Förtroendevalda...
sida

Förtroendevalda

Kommunfullmäktige

 • Lisa Rasmussen, ordinarie, gruppledare

[email protected]

 • Amanda Sandholm, ordinarie

[email protected]

 • Fredrik Holmqvist, ordinarie

[email protected]

 • Tomas Ottosson, ersättare

[email protected]

 • Rolf Wasteson, ersättare

[email protected]

 

Kommunstyrelsen

 • Tomas Ottosson, ordinarie

[email protected]

 • Lisa Rasmussen, ersättare

[email protected]

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 • Lisa Rasmussen, ersättare

[email protected]

 

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

 • Lisa Rasmussen, ersättare

[email protected]

 

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

 • Tomas Ottosson, ersättare

[email protected]

 

Arbets- och företagsnämnden

 • Lars-Åke Sandström, ersättare

[email protected]

 

Fritidsnämnden

 • Gunilla Zand Zuleta, ersättare

[email protected]

 

Kulturnämnden

 • Jan Salomonsson, ordinarie

[email protected]

 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

 • Rolf Wasteson, ordinarie

[email protected]

 

Socialnämnden

 • Ebbe Lindström, ersättare

[email protected]

 

Utbildningsnämnden

 • Bo Hallbeck, ersättare

[email protected]

 

Val- och demokratinämnden

 • Hediye Güzel, ordinarie

[email protected]

 • Alena Jukic, ersättare

[email protected]

 

Äldrenämnden

 • Amanda Sandholm, ersättare

[email protected]

 

Styrelserna för Nacka Energi och Nacka Energi Försäljnings AB

 • Emma Bonér, ersättare

[email protected]

 

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

 • Carina Bergman, ersättare

[email protected]

 

Styrelsen för Nacka stadshus AB

 • Tomas Ottosson, ersättare

[email protected]

 

Gruppledning för partiföreningens kommunala grupp

 • Lisa Rasmussen, ordinarie, gruppledare

[email protected]

 

Politisk sekreterare

 • Cecilia Nyman

[email protected]

 

Revisor

 • Dan Johansson

[email protected]

 

Nämndemän i Nacka Tingsrätt (utses av Stockholms region)

 • Birgit Hansson
 • Camilla Carlberg
Kopiera länk