• Hem
  • Förtroendevalda...
sida

Förtroendevalda

Kommunfullmäktige

Alena Jukic, ordinarie

[email protected]

Lisa Rasmussen, ordinarie, gruppledare

[email protected]

Tomas Ottosson, ersättare

[email protected]

Jan Salomonsson, ordinarie

[email protected]

Johanna Carnvik Schöier, ersättare

[email protected]

Emma Bonér, ordförande

Emma Bonér, ersättare

[email protected]

 

Gruppledning för partiföreningens kommunala grupp

Lisa Rasmussen

[email protected]

 

Kommunstyrelsen

Tomas Ottosson, ordinarie

[email protected]

Alena Jukic, ersättare

[email protected]

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Alena Jukic, ersättare

[email protected]

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Alena Jukic, ersättare

[email protected]

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Tomas Ottosson, ersättare

[email protected]

 

Nämnden för arbete och försörjning

Gunilla Zuleta, ordinarie

[email protected]

 

Fritidsnämnden

Ric Segura Cuzner, ordinarie

[email protected]

 

Kulturnämnden

Fredrik Holmqvist, ordinarie

[email protected]

Kristina Lundgren, ersättare

[email protected]

 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Rolf Wasteson, ordinarie

[email protected]

Erika Elisson, ersättare

[email protected]

 

Natur- och Trafiknämnden

Mathias Leveborn, ordinarie

[email protected]

 

Socialnämnden

Ebbe Lindström, ersättare

[email protected]

 

Utbildningsnämnden

Hayat Hassan Abdirasham, ersättare

[email protected]

 

Val- och demokratinämnden

Enamul Haqq Hossa, ordinarie

[email protected]

Nadja Piiroinen, ersättare

[email protected]

 

Äldrenämnden

Nancy Segura Cuzner, ordinarie

[email protected]

Aase Havstad, ersättare

[email protected]

 

NEAB, Nacka Energi Aktiebolag

Ronald Eriksson, ersättare

[email protected]

 

NVOA, Nacka Vatten och Avfall

Carina Bergman, ersättare

[email protected]

 

Styrelsen för Nacka stadshus AB

Tomas Ottosson, ersättare

[email protected]

 

Trygghetsrådet, Boo

Leo Swensson

[email protected]

Trygghetsrådet, Fisksätra/Saltsjöbaden

Eva Åberg

[email protected]

Trygghetsrådet, Sickla

Ulf Fogelström

[email protected]

Trygghetsrådet, Älta

Hanna Steffe

[email protected]

 

Revisor

Dan Johansson

[email protected]

Kopiera länk