artikel

Myndighetsutövning är omsorg

Den borgerliga majoriteten i Nacka har svårt att få sin budget att gå ihop. Pengarna som man fått in genom försäljning av Nackahem och kommunala fastigheter är slut.

Budgeten för 2004 visar stora underskott och inför 2005 föreslår man stora neddragningar, bl a finns beslut om 30%-ig neddragning av myndighetsutövningen.

Myndighetsutövare är socialsekreterare som arbetar med utredning och beslut angående socialbidrag, vård och behandling till missbrukare och psykiskt sjuka och barn som far illa.

Alla undersökningar och all erfarenhet visar att det blir billigare för kommunen om tidiga och noggrant utförda utredningar ligger till grund för beslut. Det är också en rättssäkerhetsfråga för den berörde. När det gäller barn som befaras fara illa är det angeläget att så tidigt som möjligt utreda barnets situation och ge föräldrar det stöd som behövs för att hjälpa barnet.

Socialtjänsten i Nacka har under senare år utsatts för flera stora omorganisationer som har inneburit centralisering och allt mindre förebyggande arbete. Det har medfört en allt tyngre arbetsbörda för personalen. Socialsekreterare har varit långtidssjukskrivna och många har slutat.

Trots att man ännu inte uppnått målet att göra sig av med 30 procent av socialsekreterarna har man varit tvungen att hyra in socialsekreterare för att kunna utföra den myndighetsutövning man enligt lag är tvungen att göra.

Antalet anmälningar rörande barn där det finns oro att de far illa har ökat drastiskt.
Alkoholmissbruk bland både barn och ungdomar ökar. Det finns ökande krav från allmänheten att psykiskt sjuka får mer och bättre hjälp.

Med en sådan arbetssituation kan man bara förvänta sig fler sjukskrivningar och att fler flyr till andra kommuner.

Den borgerliga politiken i Nacka innebär att vi inom kort inte kommer att ha någon fungerande socialtjänst kvar i kommunen.

Birgitta Rasmussen
Kommunfullmäktigeledamot
Vänsterpartiet Nacka
 

Kopiera länk