artikel

Kallsinniga borgare lade ned Vendela

Vänsterpartiet och socialdemokraterna i Nacka gav sin sista strid för Vendela som är en mottagning för kvinnor med allvarliga problem. Verksamheten avvecklas från och med slutet av februari.

Vid socialnämndens sammanträde den 16 februari krävde vi gemensamt att:
– Det pågående arbetet med att avveckla Vendela ska stoppas helt tills socialnämnden vid nästa sammanträde får en total redogörelse för hur verksamheten på Vendela har utvecklats under 2004-2005 inklusive ändrade uppdrag och beställningar.
– Socialnämnden vid nästa sammanträde får en redogörelse för hur den målgrupp som Vendela riktar sig till ska kunna få minst lika bra insatser kvalitativt om Vendela skulle läggas ner.
– Socialnämnden vid nästa sammanträde får en redogörelse för vilka ansträngningar som gjorts och kan göras för att utveckla Vendela.
I ett försök att ändra eller åtminstone avvakta med beslutet att lägga ned Vendela misslyckades vi. Vi är ledsna och hoppas att alla de kvinnor som fått hjälp från Vendela och deras anhöriga ser och förstår att våra partier är maktlösa inför detta beslut.
Tyvärr var moderaterna kallsinniga mot vårt förslag till beslut. Som vanligt så hörde man inte heller kristdemokraterna yttra sig på något sätt. Detta var förväntat från två partier i högerpakten. Dock är vi mycket besvikna på folkpartiet.. De har tidigare haft en tendens att sätta människors bästa före politiska och ekonomiska beslut. Men nu när man har ”ingått en helig allians” så är folkpartiet inte längre det parti på högerkanten som ändå kunde vara liberalt och medmänskligt. Folkpartiet nöjde sig med en ”mild kritik” och ville att socialnämnden inför nästa liknande beslut måste få bättre underlag och information. Det är ynkligt och ett svek mot alla kvinnor som har fått hjälp av Vendela för att få ett drägligare liv.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet gjorde så gott vi kunde men i vår borgerligt styrda kommun så räcker vi inte till. Högerpakten har övertaget och vi blir överkörda vid nästan alla beslut. Vi är ledsna och hoppas att personal och behövande kvinnor i Vendela förstår att vi har gjort det som stod i vår makt att göra. Ansvaret för avvecklingen ligger hos moderaterna, kristdemokraterna och folkpartiet!

Artikeln publicerad av

Hediye Güzel, v

Nacka

Kopiera länk