Samhället måste bygga på tanken om hållbar utveckling

Det marknadsekonomiska systemet kräver tillväxt och jorden kan inte, och kommer framför allt inte i framtiden att kunna, förse oss med det som krävs för ständig tillväxt. Men många människor på jorden har inte ens har mat för dagen medan andra förbrukar mycket mera än ”sin del” av resurserna. Det är hög tid att fundera på hur ett system ser ut som inte bygger på tillväxt utan istället riktar in sig på en rättvis fördelning av resurserna.

 Ekonomisk tillväxt innebär nästan alltid miljöpåfrestningar. Idag ”förbrukar” vi två jordklot istället för ett – dvs vi tar ut dubbelt så mycket som kan nyskapas. Ändå pratar de flesta ekonomer och politiker om tillväxt som något positivt. Men befolkningen på jorden ökar i snabb takt, vilket i sig medför rovdrift på naturresurser som t ex olja, vatten, malm, skog och fisk. Rovdriften förstärks ytterligare av Västvärldens jakt på ökad standard. En rättvis fördelning är därför mycket mera angelägen än tillväxt! Kanske är tillväxt rentav någonting negativt?! En ökad konsumtion i världens rika länder är definitivt något negativt. Vi behöver inte mera prylar – människor blir inte lyckliga av mycket prylar, det borde vi ha insett vid det här laget. Kanske är det naturlagarna – alltså det faktum att jordklotet faktiskt är ett slutet kretslopp – som kommer att bli vårt ekonomiska systems undergång. Marknadsekonomin står handfallen den dag man tvingas överge tanken på tillväxt. Den har ingen lösning på fördelningsfrågorna. Vi kan inte rimligen begära att människor i andra länder inte ens har mat för dagen medan vi ständigt konsumerar allt mera av jordens resurser. Om alla människor på jorden ska ha samma standard som vi redan har i Västvärlden räcker inte naturresurserna till på långa vägar.
Är då planekonomi lösningen på dessa problem? Det är inte heller så säkert även om förutsättningarna är bättre – de planekonomier som funnits har inte haft det. De har också byggt på tillväxttänkande och oftast bara tagit hänsyn till ett enda lands behov. Det som krävs är ett i grunden nytt sätt att tänka. Vi måste utgå från en hållbar utveckling för hela jorden. I den meningen krävs någon form av ”planekonomi” alltså en planering och framförhållning som inte drivs av enbart kortsiktiga vinstintressen. Om vi fortsätter att låta oss styras av sådana intressen kommer jordens ändliga resurser att vara uttömda inom en inte alltför avlägsen framtid.

Agneta Johansson,

ersättare i Kommunfullmäktige, Nacka

Gilla oss på Facebook
Följ oss på Instagram
 • Fyra lokalfreningar i samlad trupp p Syninge kursgrd Nacka Vrmd
 • Vr delegation p Storstockholms valkongress! Idag beslutas vilka som str
 • Dagens bsta replik! vrturnu Repost vansterpartieteskilstuna getrepost
 • Tyvrr mste kvllens kaf stllas in pga ofrutsedda hndelser Vi
 • Medlemsmte med Ali Esbati som berttade om Vnsterpartiets budgetsatsningar Hur
 • Vi bjuder p fika och pratar om framtiden! Kaf Papa
 • Inspelningar frn tio utvalda seminarier frn rets Vnsterdagarna finns nu
 • V Nacka p plats p Vnsterdagarna i Malm Aron Etzler
 • Vnsterdagarna r i full gng flj vad som hnder p
 • Filosofen och frfattaren Torbjrn Tnnsj var med oss p vr
 • Repost vansterpartiethbg getrepost